หน่วยกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 

โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายด้านกิจการนิสิต
งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
งานทุนการศึกษา
งานสโมสรนิสิต
งานแนะแนวและให้คำปรึกษา
งานวินัย และพัฒนานิสิต
ข่าวสารจากชมรมศิษย์เก่า
>>link คณะทันตแพทยศาสตร์>>
:::: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:::: มหาวิทยาลัยนเรศวร
:::: มหาวิทยาลัยมหิดล
:::: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:::: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:::: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:::: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
:::: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
:::: มหาวิทยาลัยรังสิต

blog คณะทันตแพทยศาสตร์

 
ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตทันตแพทย์ รายละเอียด <24  มิ.ย. 54>
   
   
 

 

 

ข่าวสารทั้งหมด

 

 
 

 

 

 
     
 
ประมวลภาพกิจจจกรรมม

กิจกรรมม่วงสัมพันธ์

vol.1, vol.2 ,vol.3

ลอยกระทง

       

กีฬา & การแสดง

สงกรานต์ ปี 2552
       

บัณฑิต รุ่น 7

วันไหว้ครู ปี 2552
       

Happy Fun Day

การพัฒนาดนตรี
 

 

 

 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 055-966062 โทรสาร 055-966053 , 055-966063